Που βρισκόματε:
Χωριό Ζιάκας, στους πρόποδες του Όρλιακα, 18χλμ από την πόλη των Γρεβενών.

Επικοινωνία:
Αλεξάνδρα & Κων/νος Μπούμπαρος
Ζιάκας, Γρεβενά (Ελλάδα)
Τηλ. 24620.25659-60
Fax. 24620.25659-60
Αποστολή Email